தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் தங்கள் கல்வி கட்டணத்தை 21.05.2024 மாலை 05.00 மணிக்குள் கல்லூரி இணையதளம் மூலமாக மட்டுமே செலுத்த வேண்டும்.

Those Students who have been selected must remit the college fee by 05:00 p.m. on 21.05.2024 through our College website only.

Admission Fee payment link Click Here
Step by Step Instruction for Admission Fee Payment Click Here
To know the block-level information about the school in which you studied Click Here
For detailed instruction on how to create the ABC ID


Back to Top